April 26, 2010

news from the garden


my tiny garden is blossoming so nice in this period! we have quite a rainy spring so my flowers are having great! i really love my pansies, aren’t they just lovely?

***

il mio piccolo giardino sta fiorendo meravigliosamente in questo periodo! la primavera quest’anno è abbastanza piovosa perciò i miei fiori stanno benissimo! adoro le mie viole del pensiero non vi sembrano bellissime?

***

moj maly ogrod przepieknie kwinie w tych dniach! mamy tutaj dosc deszczowa wiosne wiec moje kwiaty maja sie swietnie! uwielbiam zwlaszcza moje bratki, czyz nie sa piekne?a part my lovely pansies also my surfinia and verbena and many other are showing proudly their flowers and smiling to the sun :) what about your gardens? are they already blossoming? which flowers do you have and which do you prefer?

***

a parte le bellissme violette anche la surfinia e la verbena e molti altri mostrano orgoliosi i loro fiori sorridendo al sole :) e i vostri giardini? stanno già fiorendo? quali fiori avete e quali sono i vostri preferiti?

***

poza slicznymi bratkami rowniez surfinia i werbena i wiele innych dumnie pokazuje swoje kwiaty i usmiecha sie do slonca :) a wasze ogrody? czy juz zakwitly? jakie kwiaty macie w tym roku i ktore najbardziej sie wam podobaja?


April 19, 2010

quatre quarts


when i say breakfast what do you think about? for me breakfast is a big mug of milk with few drops of coffee (something like latte macchiato) or a delicious cappuccino with a slice of quarte quarts! so simple and so delicious! the triumph of simplicity and taste! follow these few easy steps and make your own (home made is the best!)

***

quando dico colazione che cosa vi viene in mente? per me la colazione è una grande tazza di latte con poche gocce di caffè (qualcosa come il latte macchiato) oppure un delizioso cappuccino e una fetta di quattro quarti! così semplice e così delizioso! il triomfo della semplicità e bontà! seguite questi semplici passi e fate il vostro (fatto in casa è il migliore!)

***

kiedy mowie sniadanie co przychodzi wam do glowy? dla mnie sniadanie to duza filizanka mleka z kilkoma kroplami kawy (cos w stylu latte macchiato) lub pyszne cappuccino i kawalek quatre quarts! proste i pyszne! triumf prostoty i smaku! wykonajcie tych kilka prostych krokow i upieczcie wasz wlasny (domowej roboty jest najlepszy!) you will need, vi servirà, bedziecie potrzebowac:

- 3 eggs, uova, jajka
- 180g (6,3 oz.) of flour, di farina, maki
- 180g (6,3 oz.) of butter, di burro, masla
- 180g (6,3 oz.) of sugar, di zucchero, cukru
- 2 teaspoons of baking powder, cucchiaini di lievito, lyzeczki proszku do pieczenia

preheat the oven to 180°C (360°F). separate egg yolks from whites. melt the butter on a small fire. mix well egg yolks with sugar and then add melted butter. mix flour with baking powder and add slowly to the egg mixture. in a separte bowl work egg whites until they become solid. add gently to the mixture. put the mixture in a well buttered pan for plumcake and bake for ca. 40 minutes. 

***

riscaldate il forno a 180°C (360°F). separate i tuorli dai bianchi. sciogliete il burro sul fuoco moderato. sbattete bene i tuorli con lo zucchero e aggiungete il burro fuso. mescolate la farina con il lievito e aggiungete piano all'impasto. sbattete i bianchi finchè non diventino rigidi in un'altra ciotola. aggingete delicatamente all'impasto e trasferite tutto in uno stampo da plumcake ben imburrato. cuocete per ca. 40 minuti.

***

rozgrzejcie piec do 180°C (360°F). oddzielcie zoltka od bialek. roztopcie maslo na malym ogniu. ubijcie zoltka z cukrem i dodajcie roztopione maslo. wymieszajcie make z proszkiem do pieczenia i dodajcie powoli do ciasta. ubijcie bialka na sztywno w osobnej misce i wymieszajcie delikatnie. przeniescie ciasto do wysmarowanej maslem formy do keksu i pieczcie przez ok. 40 minut.  

April 15, 2010

parmigianamy dear friends, i wasn't in the mood for posting recently due to the national mourning in poland, so please forgive me this absence. however, life goes on and i'm back with a new post. hope you will enjoy :)

if you are on diet please don't read this post (and don't watch the pictures :). but if you are not, or you simply prefer good food on dull diets just keep on reading! this is a real italian parmigiana recipe that i learned from my mother-in-law. my favourite dish!

***

cari amici, non me la sentivo molto di scrivere ultimamente per causa del lutto nazionale in polonia. scusatemi questa assenza. in ogni caso la vita va avanti ed eccomi qui con un nuovo post. spero vi piacerà :) 

se siete a dieta non leggete questo post (e non guardate le foto :). ma se non siete a dieta o semplicemnete preferite buon mangiare alle noiose diete andate avanti! questa è una vera parmigiana italiana che ho imparato dalla mia suocera. il mio piatto preferito!

***

drodzy przyjaciele, ostatnio nie bylam za bardzo w nastroju do pisania w zwiazku z zaloba narodowa w polsce. wybaczcie mi ta nieobecnosc. w kazdym badz razie zycie toczy sie dalej wiec pojawiam sie z nowym postem. mam nadzieje, ze wam sie spodoba :) 

jesli jestescie na diecie nie czytajcie tego postu (i nie ogladajcie zdjec :). ale jesli nie jestescie na diecie lub najzwyczajniej wolicie dobre jedzenie od nudnych diet mozecie czytac dalej! to jest prawdziwa wloska parmigiana, ktorej sie nauczylam od mojej tesciowej. moje ulubione danie!


you will need, vi servirà, bedziecie potrzebowac:

- 4 big aubergines, grandi melanzane, duze baklazany
- 1/3 cup grated parmigiano o grana padano, bicchiere di grana o parmigiano grattugiato, szklanki tartego parmezanu lub grany 
- 2 eggs, uova, jajka
- 1/2 cup of flour, bicchiere di farina, szklanki maki
- 2 cups of home made (or not :) tomato sauce, bicchieri di sugo di pomodoro fatto in casa (oppure no :), szklanki sosu pomidorowego domowej roboty (lub nie :)
- salt, sale, sol
- olive oil, olio d'oliva, oliwa z oliwek  

preheat the oven to 180°C (360°F). wash the aubergines and cut them in slices. beat the eggs and heat the olive oil with some salt in a pan. put each slice of aubergine in the flour firts and then in the egg mixture. fry immediately. grease the baking pan with some oil and spread on the bottom some tomato sauce. put the first layer of aubergines, sprinkle generously with parmigiano and cover with some tomato sauce. make more layers in the same way. bake for 15-20 minutes. probably the best way of serving parmigiana is when it's hot, but let me tell you something: i think that cold is even better, especially in summer!

***

scaldate il forno a 180°C (360°F). lavate le melanzane e tagliatele a fette. sbattete le uova e scaldate l'olio con un po' di sale in padella. mettete ciascuna fetta di melanzane nella farina e poi nell'uovo e friggete subito. ungete la teglia con un po di olio e mettete un po' di sugo di pomodoro sul fondo. fate il primo strato di melanzane, cospargete generosamente di parmigiano e coprite con un po' di sugo di pomodoro. fate più strati nello stesso modo. mettete nel forno per 15-20 minuti. probabilmente il modo migliore di mangiare la parmigiana è quando è calda, ma io credo che fredda è ancora più buona, sprattutto d'estate!

***
rozgrzejcie piec do 180°C (360°F). umjcie baklazany i pokrojcie je na plastry. rozbijcie jaka i rozgrzejcie olej na patelni z odrobina soli. wlozcie kazdy plaster baklazana do maki a potem do jajka i od razu usmarzcie . posmarujcie brytwanne odrobina oliwy i polozcie na dnie troche sosu pomidorowego. ulozcie pierwsza warstwe z baklazanow, posypcie spora iloscia parmezanu i przykryjcie sosem pomidorowym. ulozcie wiecej warstw w ten sam sposob. wlozcie do pieca na 15-20 minut. prawdopodobnie najlepszy sposob jedzenia parmigiany jest na cieplo, ale ja najbardziej lubie ja zimna, zwlaszcza latem! 


April 07, 2010

oh flowers!


i have a flu, or something similar, with fever, sore throat, headake, etc. i have stayed in bed since sunday and i dream about going out and feeling well... the weather outside is beautiful, the spring is already here and everything is blossoming all around. to feel better i watch my beautiful bouquets of violet tulips and pink daisies, hope you like them too :)

***

ho l'influenza, o qualcosa del genere, con la febbre, mal di gola, mal di testa, ecc. ho passato ultimi 4 giorni a letto e sogno di uscire e di stare bene... il tempo fuori è splendido, la primavera è già qui e tutto intorno fiorisce. per stare meglio guardo i miei bellissimi bouquet di tulipani viola e margherite rosa, spero che piacciono anche a voi :) 

***

mam grype albo cos do niej podobnego, z goraczka, bolem gardla, bolem glowy, itp. leze w lozku od niedzieli i marze o tym, zeby wyjsc na dwor i zeby wreszcie dobrze sie czuc... pogoda na zewnatrz piekna, wiosna juz w pelni i wszystko kwitnie w kolo. zeby poprawic sobie humor patrze na moje piekne bukiety z fioletowych tulipanow i rozowych margerytek, mam nadzieje, ze wam rowniez sie podobaja :)


i choose these flowers self-coloured with my home accessories: the lavender lamp goes perfect with violet tulips while pink curtains and table runner have similar colour to my dasies.

***

ho scelto questi fiori in tinta con i miei accessori di casa: la lampada color lavanda va benissimo con i tulipani viola mentre le tende rosa e il runner hanno il colore simile alle margherite.

***

wybralam te kwiaty pod kolor moich domowych akcesoriow: lampa koloru lawendy swietnie pasuje do fioletowych tulipanow natomiast rozowe zaslony i bierznik maja podobny kolor do margerytek. as soon as i get better will show you my lovely pansy and other beautiful flowers from my tiny garden. i also hope to come back to the kitchen soon, just can't wait to bake something yummy again :)

***

appena starò meglio vi farò vedere le mie bellissime viole del pensiero e altri splendidi fiorellini del mio mini giardino. spero anche di tornare presto in cucina, non vedo l'ora di cucinare qualcosa di buono :)

***

jak tylko poczuje sie lepiej pokaze wam moje sliczne bratki i inne piekne kwiatki z mojego mini ogrodka. mam rowniez nadzieje, ze szybko wroce do kuchni, nie moge sie doczekac kiedy znow cos dobrego upieke :)


and here for you some pictures that i took on saturday in brindisi, a small town in the south and the home town of my husband. in the south of italy there is almost summer!

***

e qui per voi qualche foto scattata sabato a brindisi, una piccola città del sud dove è nato mio marito. al sud d'italia c'è già quasi l'estate!

***

a oto kilka zdjec, ktore zrobilam w sobote w brindisi, malym miasteczku na poludniu, z ktorego pochodzi moj maz. na poludniu wloch juz prawie lato!

April 02, 2010

happy easter!


my dear friends! i wish you all a happy happy easter and a lovely spring weather, wherever you are...

***

cari amici! vi auguro buona pasqua e bel tempo primaverile, ovunque voi siate...

***

drodzy przyjaciele, zycze wam wesolych swiat wielkanocnych i pieknej wiosennej pogody, gdziekolwiek jestescie!


LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin